Biblioteca Judeteana "Nicolae Iorga" Prahova

I. Serviciul dezvoltare, evidenta, prelucrare, clasificare, catalogare colectii


Activitati:

a) Selectia si achizitia, curenta si retrospectiva, a tuturor categoriilor de documente.
Politica de achizitii si dezvoltare este determinata de:
- nevoile utilizatorilor reali si potentiali ai bibliotecii
- structura colectiei deja constituite
- ofertele de documente de pe piata (pret, cantitate si calitate)
b) Prelucrarea, evidenta si catalogarea documentelor
c) Clasificarea zecimala a tuturor categoriilor de documente biblioteconomice
d) Oferirea de date despre sursele de informare existente in biblioteca si despre regasirea informatiilor
e) Prelucrarea automatizata retrospectiva si curenta a cartilor

II. Serviciul prelucrare informatizata carte, dezvoltare IT, formare, relatii interbibliotecare, proiecte, marketing, multimedia


Activitati:

- implementarea si intretinerea software-ului specific si de uz general
- dezvoltarea si implemenetarea modulelor software-ului proprietar TINLIB
- proiectarea si dezvoltarea de aplicatii necesare diferitelor departamente
- prelucrarea in regim automatizat a bazei de date in programul TINLIB (1992-2015) si retrospectiv (literele A,B,C,D din catalogul alfabetic sistematic)
- acordarea de asistenta de specialitate tuturor compartimentelor in activitatile specifice
- elaborarea documentelor electronice de uz intern curent
- scanari de documente si prelucrari de docuemnte grafice complexe
- actualizarea paginii web si facebook
- tehnoredactarea computerizata a tuturor lucrarilor editate sub egida bibliotecii
- formare profesionala
- achizitii echipamente IT
- scriere si implementare proiecte
- auditii si vizionari individuale si colective
- informatii si referinte din domeniul muzicii
- consultare pe loc (documente traditionale si pe suport electronic)
- activitati culturale
- o statie de lucru pentru utilizatori

III. Serviciul lectura


Servicii si facilitati:
* capacitate: 91 locuri
* servicii si facilitati oferite:
- consultarea pe loc a documentelor de biblioteca
- informatii de toate tipurile
- acces la baze de date
- acces la baza de date LEX Expert
- acces la cataloagele traditionale
- acces la catalogul electronic al bibliotecii
- expozitii de carte si publicatii

SERVICIUL LECTURĂ (int.109)
PROGRAM : LUNI – VINERI 8.00 – 19.00
SÂMBĂTĂ 8.00 – 13.00

IV. Serviciul imprumut adulti


Servicii si facilitati:
- imprumut la domiciuliu
- informatii de toate tipurile
- activitati culturale
- acces liber la raft
- acces la baze de date electronice
- o statie de lucru pentru utilizatori
- acces la cataloagele traditionale

SERVICIUL ÎMPRUMUT ADULȚI (int.107)
PROGRAM : LUNI – VINERI 8.00 – 19.00
SÂMBĂTĂ 8.00 – 13.00

V. Serviciul imprumut copii, relatii cu publicul, animatie culturala


Servicii si facilitati:
- imprumut la domiciiliu
- consultare pe loc
- informatii de toate tipurile
- activitati culturale
- o statie de lucru pentru utilizatori
- 5 calculatoare acces liber pentru copii ( jocuri)
- acces liber la raft

SERVICIUL ÎMPRUMUT COPII (int.114)
PROGRAM : LUNI – VINERI 8.00 – 19.00
SÂMBĂTĂ 8.00 – 13.00

VI. Compartiment carte de patrimoniu


Servicii si facilitati:
* capacitate: 91 locuri
* servicii si facilitati oferite:
- consultarea pe loc a documentelor de biblioteca
- informatii de toate tipurile
- acces la baze de date
- acces la baza de date LEX Expert
- acces la cataloagele traditionale
- acces la catalogul electronic al bibliotecii
- expozitii de carte si publicatii


Valori de Patrimoniu


Biblioteca Judeteana "N.Iorga" Ploiesti, detine in colectiile sale editii bibliofile, carti romanesti si straine din secolele XVI-XVIII, carti cu autograf, enciclopedii si dictionare generale si speciale, carti si periodice care constituie fondul monografic al judetului Prahova.


Cea mai veche lucrare este "Ab urbe condita" de Titus Livius (Venetia, 1520)


Cele mai importante carti vechi romanesti sunt: "Carte romaneasca de invatatura " (Cazania lui Varlaam) tiparita la Iasi, 1643 si "Biblia" tiparita la Bucuresti, 1688.


Cateva editii Elzevir imbogatesc fondul de patrimoniu, alaturi de cartile cu insemnari manuscrise si cu autografele lui Gheorghe Asachi, Mihail Kogalniceanu sau Nicolae Iorga.


"Icoana lumii", "Foaie pentru minte inima si literatura", "Magazin istoric pentru Dacia", "Vestitorul romanesc" sunt cateva titluri de vechi periodice romanesti care stau la dispozitia cititorilor nostri.


Enciclopedii si dictionare generale si speciale: Larousse, Britannica, Brockhaus, The Encyclopedia of Religion , precum si cartile care constituie fondul monografic al judetului Prahova "Monografia orasului Ploiesti" de Mihai Sevastos intregesc colectiile bibliotecii noastre.

VII. Compartiment multimedia


Activitati:

- auditii si vizionari individuale si colective
- informatii si referinte din domeniul muzicii
- consultare pe loc (documente traditionale si pe suport electronic)
- activitati culturale
- o statie de lucru pentru utilizatori

COMPARTIMENT MULTIMEDIA (int.110)
PROGRAM : LUNI – MIERCURI 8.00 – 19.00
JOI 8.00 – 15.30
VINERI - SÂMBĂTĂ 8.00 – 13.00

VIII. Compartiment metodico-bibliografic


Servicii:
- organizare si dezvoltarea fondului de referinta
- elaborarea bibliografiei locale
- elaborarea calendarului evenimentelor culturale
- realizarea de bibliografii la cerere

IX. Compartiment informare comunitara si secretariat


Servicii:
- gestionarea registrului intrari/iesiri
- evidență condică și intocmire pontaj in vederea intocmirii statelor de plata
- operaţiuni de xerox documente bibliotecă
- gestionare centrala telefonica
- operaţiuni de tehnoredactare, prelucrare materiale si realizare de prezentări pentru activităţile bibliotecii,
- gestionarea imprumutului interbibliotecar
- monitorizarea activității bibliotecii în presa locală și centrală
- realizarea serviciilor postale - corespondenta, curierat

X. Serviciul imprumut adulti filiala


Servicii si facilitati:
- imprumut la domiciuliu
- informatii de toate tipurile
- activitati culturale
- acces liber la raft
- acces la baze de date electronice
- o statie de lucru pentru utilizatori
- acces la cataloagele traditionale

SERVICIUL ÎMPRUMUT ADULȚI
PROGRAM : LUNI – VINERI 9.00 – 17.00

XI. Serviciul contabilitate


Servicii:
- evidenta gestionara a patrimoniului institutiei
- gestionarea bugetului institutiei
- efectuarea periodica a inventarierii patrimoniului institutiei
- finantarea investitiilor, reparatiilor, dotarea si intretinerea patrimoniului institutiei

XII. Birou administrativ - legatorie


Servicii:
- executarea lucrărilor de întreținere și reparații la cădire
- verificarea mijloacelor de stingere a incendiilor și repartizarea lor pe secții conform normelor de reglementare.
- realizarea transporturilor auto pentru activitățile bibliotecii,transportul cărților și a materialelor.
- întocmirea folilor de parcurs și calcularea lor, întocmirea F.A.Z-urilor, efectuarea controalelor și inventarierea lunară a stocului de combustibil
- organizarea și realizarea activităților de S.S.M., prevenirea și stingerea incendiilor, coordonarea și stabilirea planurilor de măsuri anuale, realizarea trimestrială a ședințelor Comitetului de Securitate și Sănătate
Activitatea într-o legătorie de cărţi însumează o arie largă de operaţii şi tehnici al căror principal scop este refacerea legăturilor şi înlocuirea coperţilor publicaţiilor deteriorate în vederea repunerii lor în circulaţie.
- executare lucrări de legătorie - recondiționat cărți
- executare lucrări de legătorie ziare şi reviste
- confecționat cutii, casete, dosare, mape folosite la protectia documentelor de biblioteca
- inscripționat publicațiile la care biblioteca este abonată, realizare coperti, caserare, legare, cusut in piele si materiale textile.