Biblioteca Judeteana "Nicolae Iorga" Prahova

EUROPA CREATIVĂ (2014-2020), Subprogramul Cultura

Proposal FOR CREATIVE EUROPE, Priority: Small scale cooperation projects


Title: New challenges for public libraries / Titlu: Noi provocări pentru bibliotecile publice


Name of the project leader: Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest
Parteneri:

Regione Lombardia - Direzione Culture, Identità e Autonomie
Università degli Studi di Milano Bicocca
City of Aarhus - Culture And Citizens' Services
Progress Foundation
“Nicolae Iorga” County Library
Biblioteca "Lucio Craveiro da Silva"
Cuvinte cheie
1. Biblioteci publice
2. Incluziunea socială şi extinderea categoriilor de public
3. Imbunătăţire reciprocă prin industrii culturale şi creativeObiective:
Stabilirea de proiecte pilot transnaţionale şi testarea de soluţii inovative, sustenabile şi eficiente pentru bibliotecile publice puse în faţa provocărilor sociale legate de informaţie, pentru o mai bună participare a tuturor grupurilor sociale, utilizatori la proiectarea şi livrarea serviciilor, începând de la necesităţile comunităţii locale până la parteneriate cu industriile culturale şi creative.Extinderea categoriilor de public (cultura accesibilă şi favorabilă incluziunii) şi dezvoltarea capacităţii de acţiune (digitizare notabilă, noi modele de afaceri, educaţie şi instruire)
De ce bibliotecile publice?
Bibliotecile publice, care stau la baza istoriei europene a oraşelor, comunităţilor şi a vieţii rurale, trec printr-o perioadă de profundă schimbare, cauzată de “dematerializarea” cărţii, dezvoltarea internetului şi evoluţia rapidă a tenhologiei informaţiei.
In multe comunităţi din Europa, bibliotecile sunt încă singurul loc în care o persoană, indiferent de nivelul de educaţie sau instruire, poate avea acces la informaţie.Dorim ca rolul nostru în acest proiect să ne ajute să dezvoltăm - cu ajutorul tehnicii digitale avansate în prezent - un serviciu nou în biblioteca noastră. Suntem o instituţie mare, ce deservim o populaţie la nivelul oraşului Ploieşti de peste 200.000 locuitori şi la nivelul judeţului Prahova de peste 800.000 locuitori, un fond de carte de peste 500.000 unităţi biblioteconomice, 20 de computere la dispoziţia publicului, internet gratuit, baza de date a colecţiilor bibliotecii online, o reţea şcolară 360 de grădiniţe, 206 şcoli, 6 colegii, 25 grupuri şcolare, cluburi ale copiilor, 2 colegii tehnice, 9 şcoli de arte şi meserii, 2 cluburi sportive, o universitate. Având o astfel de comunitate şi populaţie tânără cu acces la era digitală dorim pentru comunitatea noastră servicii de calitate, mai ales servicii digitale moderne.